Hírek

Magyar Posta Integráció

2024.03.17 20:29
Horváth Tamás

A postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása 2024. március 28-án lép hatályba, ettől a naptól kell megfelelni a rendeletben foglalt előírásoknak.

A postai kormányrendelet módosított 3/A. § -a értelmében a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti távollévők között kötött szerződés alapján értékesített áru kézbesítése érdekében az egyetemes postai szolgáltató által nyújtott postai szolgáltatás igénybevételének lehetőségét a kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozás a honlapján biztosítja, feltéve, hogy az értékesített áru postai szolgáltatási szerződés keretében történő kézbesítését az egyetemes postai szolgáltató az általános szerződési feltételeiben lehetővé teszi.

A vonatkozó módosításokat tartalmazó kormányrendelet (a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 685/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet, 2. §) a következő linken érhető el:
magyarkozlony.hu
A módosított postai kormányrendelet 2024. március 28-tól az alábbi linken érhető majd el: njt.hu/jogszabaly

A főszabály alapján a kormányrendelet 3/A. §-a szerinti rendelkezés a Magyarország területére kereskedelmi célú internetes honlap útján termékértékesítést végző vállalkozásokra – vagyis a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró természetes és jogi személyekre – terjed ki.

olcsobbat.hu simplepay_hu_v2